Història

HISTÒRIA I IMATGES DE LA SOCIETAT CORAL COLÓN

 

(“EL CASINET DE LA CREU ALTA”)

 

 

Extractes de l’obra de David Laudo Cortina “El Casinet de la Creu Alta”, annals de la Societat Coral Colón (1896-1996).

 

 

 

1896.- El 20 de maig de 1986 neix la Societat Coral Colón coincidint amb la celebració, per primera vegada, de la Festa Major de la Creu Alta. En aquest any la Societat fou coneguda popularment pels amants del cant líric com “El Coro”.

 

 

1899.- La Societat es trasllada al carrer Manresa (actual carrer Major, números 9 a 11) a la casa cedida per l’Àngela Castellet (“L’Angeleta de l’Hostal”). S’habilitaren una sala de cafè i una de ball on es feien les representacions teatrals de l’entitat.

 

historia_1899Foto: Àngela Castellet acompanyada dels seus fills, pare i criada, sustentant el ertrat del seu difunt marit. Elr etrat fou efectuat al pati de la Societat Coral Colón. (Família Galicia-Marcet).

 

1900.- Es fan molt populars les sessions de ball al jardí de la Societat, amenitzades per l’orquestra Fatxendas.

 

1901.- l’Agrupació Dramàtica de la Societat Coral Colón, dirigida per en Miquel Figueras, actua per primera vegada fora del local de l’entitat.

 

1903.- Es compra el primer piano de l’entitat que va costar 625 pessetes.

 

1904.- S’aprova per les Corts de l’Estat l’agregació de la Creu Alta a Sabadell (abans pertanyent a la localitat de Sant Pere de Terrassa).

 

1905.- El 25 de febrer d’aquest any la Societat adquiria els terrenys de l’actual seu de l’entitat (993 m2). El projecte de nou edifici fou del mestre d’obres Rafael Estany, inaugurant-se l’edifici aquell mateix any.

 

historia_1905

 

Foto: Projecte del nou local de la Societat Coral colón realitzat pel Mestre d’Obres Rafael Estany l’any 1905.

 

1906-1913.- Aquests anys les temporades de balls, representacions líriques i teatrals (comèdies, drames i sarsueles) fetes pel “Quinteto Colón”, l’Agrupació Artística del Casinet, la Secció de Lírica de l’entitat, l’Agrupació Dramàtica de la Societat, l’Orquestra Muixins i l’Orquestra Fatxendas, van eclipsar al teatre Cervantes (memòries de Domingo Duran).

 

historia_1906

 

Foto 1: Miquel Figueras. President de la Societat Coral Colón i director i actor de l’Agrupació Dramàtica de l’esmentada Societat. (Família Galícia-Marcet)

 

 

 

Foto 2: Joan Girbau. President de la Societat Coral Colón i popular actor de l’Agrupació Dramàtica de l’esmentada Societat. (Família Galicia-Marcet).

 

1912.- El 14 de juliol s’inaugurava la ronda de Zamenhof, coincidint amb el 25 aniversari del naixement de l’esperanto. Els diversos esperantistes, que havien pres com a seu de reunions la Societat Coral Colón, celebraren al Teatre-Jardí de l’entitat la cloenda de la festa amb un concert de l’orquestra “l’Americana”.

 

 

1914-1918.- Fou l’època de la guerra europea. L’activitat lúdica de l’entitat continuava amb les actuacions de les agrupacions i seccions de l’entitat i grups i companyies musicals i teatrals de prestigi com ara: la Companyia teatral Francesc Alegret-Daroqui, el Quinteto Bohemios, el pianista Jaume Serradell, el Grup Artístic d’Àngel Sallent, la Companyia Còmica Dramàtica de Pere Viladomat, la Companyia de Teatre i Sarsuela de Paco Fainé, l’Agrupació Dramàtica Aplec Esperanta Grupo (formada per socis de l’entitat), la Companyia de Josep Querol, el grup Les Añamor, la formació teatral Sindicat Art Talia o la festa anual de la societat ocellaire “La Cadernera de la Creu Alta”.

 

historia_1914

 

Foto: Programa de la funció celebrada per la Companyia de Francesc d’Assís Alegret a la Societat Coral Colón l’any 1915. Funció dedicada als socis Antoni Cusidó i Joan Marinel·lo. (arxiu Històric de Sabadell).

 

1919-1923.- Van continuar les activitats lúdico-musicals, destacant les actuacions de la Companyia de Declamació Catalana, dirigida per Francesc d’Assís Alegret. L’any 1923 es van fer les obres de construcció del nou Teatre al solar del jardí de la Societat Coral Colón, obra de l’arquitecte Domènech Verdaguer, amb una cabuda aproximada de 1.500 persones. Es va nomenar com a administrador del nou Teatre a l’Antoni Cusidó i l’obra escollida per la inauguració fou la sarsuela “La tempestad”.

 

historia_1919

 

Foto: Obres de la construcción del nou teatre de la Societat Coral Colón l’any 1923. 

 

1924-1929.-  Juntament amb les representacions teatrals i musicals, el Teatre de la Societat Coral Colón va assolir gran èxit gràcies a la projecció de pel·lícules de cinema mut; “La Casa de Troya”, amb més de 5.000 metres de film, va haver de ser repetida vàries vegades. Els qualificatius de la premsa local per al Teatre Colón eren significatius:  “El temple de la cinematografia moderna”, “Esvelt i magnífic coliseu” o “El més còmode i elegant”.

En aquesta època van tenir molta popularitat “Els Pastorets” de la Societat Coral Colón i els balls de màscara de la Secció de Joventut de l’entitat.

L’any 1928 la Societat va córrer el perill de clausura: El 16 de juliol de 1928 el governador civil de Barcelona (Milans del Bosch), va donar l’ordre a l’alcalde de Sabadell de suspendre en els seus càrrecs als membres de la Junta Directiva “catalanista” de la Societat presidida per Ramón Torra Fígols, que sembla que no agradava gens a la dictadura del General Primo de Rivera. Aquesta Junta va ser restituïda a la fi d’aquella dictadura.

 

1931-1936.- Temps de la República. Tot un rerefons polític propiciava les tertúlies al Saló-Cafè de l’entitat. Però al marge d’això els espectacles es desenvoluparen ininterrompudament a les instal·lacions de l’entitat: destaquen en aquesta època la interpretació d’obres per part de la Companyia Carbonell i la Companyia “Amics de l’Art” (dirigida per l’actor Joan Got). A finals de l’any 1932 la Junta Directiva de la Societat Coral Colón aprovà per unanimitat la proposta d’admetre la Societat Coral La Industrial a la seu del Casinet.

 

historia_1931

 

Foto: Programa de la funció en homenatge a Joan Got, actor i director dels Amics de l’Art, celebrat l’any 1936. (Arxiu Històric de Sabadell).

 

1936-1939.- Temps de la Guerra Civil espanyola. Els efectes de la guerra civil es van sentir a la Societat Coral Colón: La Secció de la Creu Alta del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) va ocupar el local del Casinet, on va fixar la seva residència oficial. Al pis superior del Casinet s’habilitaren les secretaries dels més de 200 membres del PSUC i dels més de 70 les JSU (Joventuts Socialistes Unificades). El vestíbul fou ocupat per màquines de cosir, on les nombroses cosidores treballaven per proveir de roba al front de guerra.

Amb la pèrdua de la guerra per part de la República, el 27 de gener de 1939 les tropes nacionals “passejaven” per Sabadell. La nit anterior “El Nasi”, reboster de l’entitat, amb la col·laboració d’alguns membres de l’ex-junta del Casinet, s’emportaren i cremaren l’arxiu de l’entitat. Tot allò que s’estimà que pogués comprometre la vida d’algun soci o persona vinculada a l’entitat fou destruït. La crema de la història de la Societat Coral Colón fou per salvar els qui durant tants anys n’havien escrit les pàgines.

 

historia_1936

 

Foto: Cosidores confeccionant roba pels soldats al Casinet. 

 

1939-1944.- La postguerra. L’aparell militar franquista començà a funcionar. El nou règim ocupà els càrrecs públics i les institucions locals, amb persones afectes al Movimiento Nacional Sindicalista. L’avinguda de l’Onze de Novembre (que commemorava la data de l’armistici de la primera guerra mundial), on s’emplaçava el Casinet, fou nomenada “Avenida del Ejército Español”.

Aquells dies es rebé l’ordre de retirar de la Societat el rètol de la Societat Coral la Industrial, amb la qual cosa es donava per acabada l’època coral de l’entitat.

Els programes del cine Colón i els balls efectuats al Saló de Moda del Casinet donaren el fruit esperat de distreure la gent de la realitat quotidiana marcada per la fam, el racionament i l’estraperlo. En aquell primer any de la postguerra es va arrendar el teatre per 10 anys al barceloní Ramón Soldevilla Gironella, amb l’obligació de celebrar els balls o teatre els dies de Festa Major de la Creu Alta, així com també un mínim de deu sarsueles l’any.

L’any 1944 es va reorganitzà la Junta de l’entitat amb la creació de diverses comissions: la de Teatre, la de Balls, la de Guarda-roba i la del Cafè. Les festivitats de final d’aquest any van augurar una cartellera de somni, Per Nadal i Sant Esteve es van contractar les orquestres Gran Casino, Errantes i Diamantes, per  a la nit de Cap d’any i any nou, les orquestres Rudy Wood i Ricart, i per la diada de Reis les orquestres Font, Colonial i Diamantes.

 

historia_1939

 

Foto: Programa del Cine Colón de l’any 1939. (Arxiu Històric de Sabadell).

 

1945-1951.-  L’any 1945 es va restablir l’antic costum de l’entitat de celebrar una vetllada familiar al Saló-Cafè de l’entitat amb motiu de la Castanyada, amenitzada per l’orquestra Muixins.

El 1946, com cada any, per Sant Antoni Abat les colles celebraven la seva festivitat al Saló de la Societat, costum que avui encara existeix. Aquest any es va acordar l’adquisició d’una màquina d’escriure Smith Premier per a la secretaria. Aquesta relíquia de l’escriptura encara es conserva a la secretaria de l’entitat.

El més destacable d’aquesta etapa van ser els actes de celebració del cinquantenari de l’entitat. Es va confeccionar la nova bandera de la Societat, la qual fou encarregada a la casa barcelonina Nietos de Juan Medina per 3.500 pessetes (aquesta bandera encara es conserva a l’entitat).

Els actes del cinquantenari també recordaren l’inici líric de la Societat la qual, a manca d’una coral activa, adquirí un bust d’Anselm Clavé, per lluir-lo al Saló-Cafè de l’entitat (aquest bust es troba avui a la sala d’escacs de l’entitat).

En aquesta època es va arrendar el Teatre de la Societat a les Companyies de Jaume Cunillé-Vilarrasa i de Suñé-Torres.

L’any 1949, l’equip de la Secció d’escacs de la Societat Coral Colón, format pels socis Albareda, Ibars, Pont, Carné, Boronat i Inglés, aconseguí el mes de març el primer lloc en el Campionat Local d’Escacs per Entitats.

Durant aquest any la platea del Colón fou reconvertida, esporàdicament, en saló de boxa. Es van celebrar grans vetllades, amb grans púgils i una bona organització a cura del “Club de Boxeo Sabadell d’Educación y Descanso”. Ricardo Esparza fou un dels púgils que brillava amb llum pròpia.

 

 

historia_1945

 

Foto: Programa dels actes en homenatge al Mestre Olivella organitzats per la Societat Coral La Industrial, en motiu dels actes del Cinquentenari de la Societat Coral Colón l’any 1946. (Arxiu Històri de Sabadell)

 

1951-1960.-  L’any 1952 la secció d’escacs de la Societat va quedar en primer lloc del 2n Campionat d’Escacs de Sabadell i començà a organitzar anualment la “Copa Pedro Balsach”.

El 21 de febrer de 1954 es va oferir un sentimental homenatge al que durant tants anys presidí la Societat Coral Colón en els difícils moments de la postguerra: el Sr. Antoni Bigatà Panadès.

Les vetllades de boxa van continuar amb èxit, culminant el més de juliol de 1954 amb l’entrega de la Medalla d’or al “Mérito Pujilístico” a Enric Ramoneda, Secretari del Club de Boxa Sabadell, en el transcurs d’una vetllada celebrada a la Societat Coral Colón.

L’any 1954 també es va fundar la secció de Tennis taula de l’entitat que va representar una important aportació de joves.

La biblioteca de l’entitat, que datava del 1907, va tornar a obrir les portes el 5 d’abril de 1955: es varen comprar molts llibres i publicacions, com ara l’Enciclopèdia Abreviada Espasa de 7 volums, l’obra “les terres catalanes”  i la compra per 1.200 pessetes de llibres usats al Mercat del llibre vell de Barcelona.

A l’any 1956 es van donar els primers símptomes d’angoixa econòmica. El 1957 la Junta acordà la proposta de l’arrendament de la Sala d’Espectacles a un tercer i a un temps superior al que marcaven els Estatuts de l’entitat. Eren conscients que la proposta implicava el fet de prescindir de part del local de la Societat, però també significava l’única sortida viable a la malmesa situació econòmica del Casinet.

L’any 1958 es va presentar oficialment la Secció de Cine-Foto de la Societat amb l’organització del seu primer concurs fotogràfic “Premio Don Pedro Balsach”.

En aquest anys la Secció Joventut de la Societat Coral Colón fou responsables de la bona marxa de les activitats de balls i celebracions en la major part de les diades, incrementant-se gràcies a ella en un centenar la llista de socis de l’entitat que a l’any 1959 ja eren 526.

L’any 1960 la modernitat va arribar a la Societat amb la compra del primer televisor del que va disposar l’entitat.

 

historia_1951

 

Foto: Programa d’una de les vetllades de boxa realitzades a la Societat Coral Colón. (Rocardo Esparza).

 

 

 

historia_1951_2

 

Foto: El Campió Ricardo Esparza en el quadrilàter de la Societat Coral Colón.

 

1960-1979: L’època de Miquel Sala Vinyals.- El novembre de 1960 es va constituir la Junta presidida pel soci Miquel Sala Vinyals. La precària situació econòmica de l’entitat condicionava la tasca de la nova Junta i l’obligava a ser restrictiva en les seves activitats i fins i tot s’arribà a proposar la venda de la Sala d’Espectacles de l’entitat.

El 22 d’agost de 1961 la Junta nomenà Pere Balsach Torelló soci d’honor de l’entitat. Les nombroses aportacions econòmiques i les desinteressades promocions d’activitats li valgueren el reconeixement de l’entitat.

A l’any 1963 les vetllades artístiques i els balls havien passat a la història de l’entitat, com a conseqüència del mal moment econòmic i de la manca de resposta participativa del soci.

La proposta del senyor Monteys d’instal·lar uns billars al Saló-Cafè de l’entitat fa ser ben vista per la Junta i a partir de gener de 1963 el Saló-Cafè va tenir adeptes al joc del billar. Amb poc més d’un any els billar van atreure més d’un centenar de socis. L’any 1965 la Secció de billar sol·licitava ingressar a la Federació catalana de Billar.

En aquesta època l’austeritat no donava marge a crear noves activitats; fora de les seccions de Billar i Cine-Foto, la major part de les trobades del socis es produïen al Saló-Cafè de l’entitat. El cafetonet, les tertúlies, els diaris i el joc eren els lleures més freqüentats pels assidus al local.

A l’any 1968 l’empresari que tenia arrendada la Sala d’Espectacles de la Societat (José Antonio López Parcerises) va convertir-la en la “Discoteque Colón”.

El mal estat de l’edifici social, el qual amenaçava ruïna, va obligar a fer obres de restauració i demanar crèdits a entitats bancàries per fer front a la quantitat d’1.100.000 pessetes que pujaven les obres, sota l’aval personal dels membres de Junta Miquel Sala, Modest Arnau, Joan Baqués i Teodor Alòs. La valentia  i el fort sentiment d’estima dels esmentats membres de Junta vers la seva entitat evità, una vegada més, la desaparició del Casinet. Finalment, els crèdits van poder ser cancel·lats l’any 1979.

L’Assemblea de 28 de novembre de 1976 va aprovar la proposta formulada per la junta del Club d’escacs Sabadell per ingressar a la Societat.

Finalment, el 10 d’octubre de 1979 Miquel Sala Vinyals deixà la Junta. Amb melangia i records, s’acomiadava d’uns anys d’austeritat, precarietat i angoixa econòmica, de la qual es va saber sortir amb tota dignitat. El Casinet potser ja no era el de quan ell va entrar a la Presidència, però continuava existint quan en marxà. Ell i la seva Junta havien salvat a la Societat Coral Colón, quan cap soci de l’entitat no n’hauria donat ni dos rals.

 

historia_1960

 

Foto: Discurs del President Sala Viñals en un acte de la Secció de Cine Foto de la Societat Coral Colón. (Família Sala-Biendicho).

 

1979-2006: L’època de Francesc Folguera.-  El 10 d’octubre de 1979, amb l’aprovació unànime dels membres de l’Assemblea, prenia possessió la nova Junta Directiva presidida per en Francesc Folguera Buixarrais.

Les primeres tasques iniciades per aquesta Junta foren la investigació d’algunes possibles anomalies en el contracte d’arrendament de la Sala d’Espectacles i de les reiterades molèsties d’ordre públic derivades de l’activitat de la Discoteque Colón.

En aquesta etapa la Secció de billar va protagonitzar de nou el màxim interès d’activitats al Casinet, formant-se un equip competitiu que va representar a l’entitat en les competicions oficials.

La Festa Major de l’any 1981 fou la de retrobament de l’entitat amb el seu barri. El recital d’Havaneres al Saló-Cafè a cura de l’Agrupació de la Societat Coral El Ciervo, el concert de Festa Major amenitzat per la Banda municipal al davant del local de la Societat, el Torneigs Interclubs d’escacs i el Trofeu Festa Major de billar, foren un bon balanç en el retorn del Casinet a la vida activa del barri.

L’any 1982, a petició d’un grup de socis es va adquirir un televisor Grunding de 85.000 pessetes per poder veure en color el Mundial de Futbol d’Espanya. En aquest any, els diversos problemes d’ordre públic que s’anaren succeint a la Discoteque Colón motivaren que la Junta Directiva denegués la pròrroga d’activitat a la Sala d’Espectacles.

 

 

historia_1982Foto: Façana de la Societat Coral Colón on s’escrigué el grafiti “TOTS A LA VAGA”. (Francisco Esteve Soley).

 L’any 1986 es donava llum verda a l’inici de les importants reformes d’ampliació de la Societat, amb la construcció d’un nou altell al Saló-Cafè per situar-hi una sala de billars. La família Sanahuja, d’Autos Miami de la Creu Alta ajudà a finançar les obres i l’Hotel Urpí va oferir les seves dependències durant tot el temps que van durar les obres. La sala de billars es va inaugurar el 8 de novembre de 1986 amb la presència del President de la Federació espanyola de Billar.

 

historia_1982_2

 

Foto: Sala de Billars de la Societat Coral Colón. (Societat Coral Colón). 

 

A partir de l’any 1988 es van celebrar grans campionats de billar a l’entitat com ara:

–         Als anys 1988 i 1990, el Campionat d’Espanya de Billar (modalitat a 1 banda de 1ª categoria estatal).

–         A l’any 1989, el I Trofeu Ciutat de Sabadell de Billar.

–         A l’any 1992, el 5è Campionat d’Europa de billar modalitat 5 Quilles. Era, no tan sols el primer Campionat d’Europa que es duia a terme a Sabadell, sinó també de tot el territori espanyol.

L’any 1992, l’equip de billar modalitat tres bandes, format per Josep Calduch Solà, Pere Gomà Samper, Eduard Nicolàs Gil i Juan José Herrerias Cruz, va quedar subcampions d’Espanya de 1ª Divisió. També en aquest any es va presentar oficialment  l’equip de futbol sala de la SC Colón.

 

historia_1982_3

 

Foto: Equip de la Societat Coral Colón que participà a la Lliga Nacional.

 

L’any 1996 va restar marcat per les activitats de celebració del centenari de la Societat:

–         El primer d’any va tenir lloc un concert de la Banda municipal de Sabadell.

–         A principis de febrer tingué lloc un acte d’homenatge als socis de l’entitat amb el lliurament de les insígnies d’or i plata als socis de més de 50 i 25 anys d’antiguitat a la societat.

–         Al mateix febrer va tenir lloc el Campionat d’Espanya de Billar artístic a la sala de billar de l’entitat. El campionat anà a mans d’aleshores campió del món, Xavier Fonellosa.

–         Al mes d’abril, es celebrà el Campionat d’Espanya, modalitat cinc Quilles.

–         Al juny es va organitzar la Festa catalana d’escacs.

–         També al mes de juny es va celebrar al Casinet el Campionat d’Espanya de Biatló, guanyat per en Daniel Sánchez.

–         A l’octubre, la Societat va acollir el V Campionat del Món de Billar de Biatló, modalitat Tres Bandes i cinc Quilles. La presidència d’Honor va ser acceptada pel rei d’Espanya.

–         La nit de l’11 d’octubre, organitzat pel Casinet, la Coral Sant Jordi oferí part del seu repertori a un restringit públic que omplí l’església de la Creu Alta.

–         El 9 de novembre va tenir lloc el Dinar del Soci. L’èxit de l’acte recomanà de repetir l’experiència d’aquesta “Diada del Soci” en els anys següents.

 

historia_1982_4

 

Foto: Concert d’inici d’any en motiu dels actes del Centenari de la Societat Coral Colon

 

 

 

historia_1982_5

 

Foto: Programa del Campionat del món de Billar, organitzat per la Societat Coral Colon

 

L’any 2005 va renéixer la secció d’escacs de la Societat Coral Colón sota la direcció dels amics Pere Reginaldo i Pere Zapata que anys més tard reportaria grans èxits esportius a l’entitat.

 

2006-2010.-  Finalitzada l’etapa d’en Francesc Folguera, va prendre el relleu al 2006 la Junta presidida, pel que també va ser president del Club Natació Sabadell, en Pere Morral Espinós que, malauradament, va morir aquell mateix any. Va ser substituït pel Vicepresident de la seva candidatura, Eduard Nicolàs Gil.

Aquest període ha estat marcat pels èxits esportius. La secció de billar va assolir l’any 2008 el Campionat de Catalunya de Billar a tres bandes. L’equip d’escacs va ascendir a la Divisió d’Honor catalana i espanyola l’any 2008, l’any 2009 va quedar campiona de la Copa catalana d’escacs i es classificà per la “final four” del Campionat d’Espanya, assolint la quarta posició; l’any 2010 va tornar a quedar campiona de la Copa Catalana d’escacs i campiona absoluta del Campionat per equips de Catalunya de la Divisió d’Honor.

La secció d’escacs va organitzar els anys 2007 el Campionat d’Espanya d’escacs de Primera Divisió i el 2008 el de Divisió d’Honor. El 2008 es començà a celebrar anualment l’Open Internacional d’escacs de Sabadell.

2010-2019 : La secció d’Escacs de la Societat Coral Colon ha estat un referent en el mon del ESCACS, dons ha assolit els darrers 9 anys CINC CAMPIONAT ABSOLUTS a la DIVISIÓ D’HONOR dels Escacs a la Lliga Catalana, el anys 2010, 2013, 2017, 2018, 2019  i 3 SOTS-CAMPIONS ABSOLUTS els anys 2011, 2014 i 2015

ANY

CAMPIÓ

SOTS-CAMPIÓ

2019

SCC Sabadell

C.E. Barberà del Vallés

2018

SCC Sabadell

Escola d’Escacs de Barcelona

2017

SCC Sabadell

Mollet
2016 Mollet Escola d’Escacs de Barcelona

2015

Barcelona UGA

SCC Sabadell

2014

Barcelona UGA

SCC Sabadell

2013

SCC Sabadell

Barcelona UGA
2012 Escola d’Escacs de Barcelona Barcelona UGA

2011

U.G.A.

SCC Sabadell

2010

SCC Sabadell

Barberà del Vallès
2009 Montcada U.G.A.

 

2019-2021.- El 28 de desembre de 2018 va dimitir com a president de l’Entitat En Pere Reginaldo, que dins dels seus 8 anys com a president de l’Entitat, caldria destacar el posicionament de la secció d’Escacs a un gran nivell tan a Catalunya com al estat espanyol, especialment amb els nens de la nostra ESCOLA D’ESCACS com son DANIEL SALINAS i ISAAC HERMAN

No es per preservar la seva identitat – son els nostres Campions d’Espanya ISAAC HERMAN i DANIEL SALINAS participant amb època de pandèmia

El 14 de gener de 2019 es va presentar la candidatura d’una nova Junta directiva presidida per En Lluís Figueras i Seguí, com a Vice-president Mariano Alcobé, secretari Cayetano Alonso, Tresorer Guillermo Sánchez, i el vocals Valentí Pérez, Rafa Moya, José Luis Alonso, Miguel Angel González, José Martínez i Rafa Moya

Amb l’ il·lusió de rellançar el Club i fer que pugui seguir viu i fer molts més anys d’història, amb propostes que esperem siguin factibles i s’aconsegueixin el fi desitjat…

Aquesta il.lusió ha quedat aturada per el tema de la pandèmia de la Covid-19 que hem hagut de patir des de el març de 2020 i fins avui.

Esperem que amb una mica de transformació ACONSEGUIM que el Club estigui viu a Sabadell i la Creu Alta molts anys mes

Deixa un comentari