Cartel-Calculin-2019.jpg

CALCULIN 2019

L’Obert Calculín serveix per iniciar a molts jugadors menors de 12 anys, en el mon dels escacs. És un model de cooperació entre clubs.Ideal per a nens i nenes d’iniciació, tant d’escoles com de clubs.