Torneigs d’Escacs – Bases del Tancat MI

Torneigs d’Escacs – Bases del Tancat MI

logo_escacs

V TANCAT MI

DE LA SOCIETAT CORAL COLON

DE SABADELL 2011

logo_escacs

 1. Es disputarà un torneig de 10 jugadors a una sola volta, vàlid per a l’obtenció de norma de Mestre Internacional, els dies de joc seran del 4 de febrer al 1 d’abril de 2011.

 2. Les sessions de joc començaran a les 21:30h, amb un temps d’espera d’una hora.

 3. El ritme de joc serà de 90 minuts de temps inicial de reflexió amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera jugada.

 4. La sala de joc és al local social del Societat Coral Colon de Sabadell, situat a la avinguda Onze de Setembre 125 de Sabadell

 5. El torneig està homologat per la FCd’E i serà vàlid per ELO català, FEDA i FIDE, així com a la obtenció de normes de MI

 6. Els empats en la classificació final es resoldran de la manera següent:

  1. Sonneborn-Berger

  2. Particular

  3. Número de victòries

 7. El Comitè de Competició estarà format pel Director del Torneig i tres jugadors (es designaran dos jugadors més com a suplents) i es publicarà durant la primera ronda. Les decisions de l’àrbitre principal podran apel·lar-se per escrit al Comitè de Competició del Torneig fins a mitja hora després de finalitzada la partida objecte de reclamació.

 8. Es posarà a disposició de tots els jugadors un imprès oficial de la FCd’E per a reclamacions.

 9. El Director del Torneig serà el Sr. Pere Reginaldo Huix i l’àrbitre principal el Sr. Josep Maria Salvans Riba (Àrbitre Internacional).

 10. Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE  i de la FCd’E.

La participació en el torneig suposa l’acceptació d’aquestes normes.

Pere Reginaldo

Deixa un comentari