Eleccions Societat Coral Colon 2014

Sabadell, 19 de Maig de 2014

Es comunica als Srs. Socis de l’entitat SOCIETAT CORAL COLON que la Junta Directiva de l’entitat, convoca  eleccions per escollir President i nova Junta Directiva:

  • Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel candidat President, amb un mínim de 5 i un màxim de 21 membres.
  • Podran ser socis electors i candidats aquells que tenen un mínim de 3 anys d’antiguitat.
  • La Junta Electoral serà designada per sorteig el dia 17 de Maig de 2014 a la sala de juntes de la Societat.
  • El període de presentació de candidatures serà del proper 17 de Maig al 31 de Maig de 2014, el termini per efectuar reclamacions sobre les candidatures serà fins 3 dies naturals després que es tanqui el termini de presentació.
  • El Cens electoral estarà a disposició dels socis a la secretaria de l’entitat fins el 31 de Maig.
  • En el cas d’haver eleccions es celebraran el dia 15 de Juny de 2014 a la sala gran de la Societat, amb l’obertura de portes a les 17:00 H fins a les 20,30 H.
  • Tots els electors s’hauran d’acreditar amb el seu document nacional d’identitat per accedir a les votacions.

     

Pere Reginaldo Huix

President de la Societat Coral Colon

Deixa un comentari