convocatoria ASSEMBLEA SOCIS 2.021

Per el proper dilluns dia 26 de juliol , està prevista la celebració de l’ ASSEMBLEA de SOCIS de la Societat  Coral Colon

ORDRE DEL DIA de la Convocatòria

ASSEMBLEA   GENERAL   ORDINÀRIA

Dia  26  de  juliol  de  2021               1ª    Convocatòria a les 18:00 hores

2ª    Convocatòria a les 18:30 hores

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió de l’assemblea general ordinària anterior.
  2. Informe de Presidència.
  3. Aprovació de comptes de l’exercici 2020.
  4. Aprovació del pressupost de l’exercici 2021.
  5. Informació cóm està el tema de compra del local a l’ Avinguda Onze de Setembre, 111
  6. Informació sobre problemàtiques endèmiques de l’ Entitat
  7. Perspectives de futur de l’Entitat i transformacions necessàries per preservar la seva existència
  8. Proposta de modificacions de horaris de obertura  i tancament 15 dies al agost per vacances
  9. Precs i preguntes.

DISTINGIT  SOCI:

El convoquem a la reunió de l’ Assemblea general ordinària que tindrà lloc el proper dilluns dia 26 de juliol, a les 18,00 h. en primera convocatòria i a les 18:30 hores en segona, a la seu social de l’Entitat, Avinguda Onze de setembre, 125, per tractar dels temes de l’ordre del dia assenyalat. Li agrairíem la seva assistència.

A partir del dia 19 de juliol quedaran exposats al tauler d’anuncis de la Entitat l’estat de comptes de l’exercici 2020 i el pressupost de l’any 2021.

Preguem que tothom tingui la seva “mascareta” per el accés ( la distància de 1,5 metres estarà garantida entre tots els assistents)

Sabadell, 8 de juliol de 2021.

Lluís Figueras Seguí

President  Societat Coral Colon

Preguem la vostra assistència.

La Junta Directiva

Deixa un comentari